Przeskocz do treści

Historia RKP nr.1

 Początki - odbudowa organizacji pszczelarskiej po 2 wojnie światowej 

Po zakończeniu działań wojennych ruszyła odbudowa struktur życia społecznego ,już w 1945 roku przy Spółdzielni Ogrodniczej mieszczącej się przy ul. Wschodniej 32 powstaje Komitet organizacyjny środowiska pszczelarzy .


Przyjęto nazwę Związek pszczelarzy przy Spółdzielni Ogrodniczej ,animatorem i 1-szym Prezesem był Stanisław Mandelski.
W roku 1949 na skutek zakazu wszelkiej aktywności społecznej nastąpił oficjalna likwidacja działalności .

Reaktywacja działalności nastąpiła spontanicznie w 1955 roku.
W 1956 r. odbyło się oficjalne zebranie pszczelarzy w siedzibie WRN w Łodzi przy ul.Zachodniej47.

Założyciele Związku Pszczelarzy w Łodzi :

Franciszek Migacz
Józef Pieklarz
Feliks Burda
Józef Garcarczyk

Tym samym powstaje Koło pszczelarzy w Łodzi.
Od tego roku datuje się tez powstanie kół terenowych w woj. Łódzkim.

W Łodzi w tym okresie czołowymi działaczami pszczelarskimi byli:

Feliks Burda Aleksander Stasiński
Michał Skapiński
Józef pieklarz
Feliks Burda
Aleksander Stasiński

W roku 1960 Rejonowe Koło pszczelarzy w Łodzi dzieli się ze względu na rosnąca liczbę członków i trudności lokalowych ,zostaje powołane Koło Łódź- Bałuty [późniejsze koło nr2].

Istnieją w Łodzi 2 koła pszczelarzy Koło miejskie Nr1 i Kolo Łódź-Bałuty

W latach 1970 -1973 koło przyjmuje nazwę Powiatowe Koło pszczelarzy w Łodzi.

Zarząd koła :
Prezes - Kaszczyk
v-ce - Światnicki
sekretarz- Kubik
skarbnik - Sawicki
członkowie - Romanowicz ,Combrzyński , Wilk .

Koło liczy 200 członków posiadających 1400 rodzin.

Zarząd Koła miejskiego nr1 w latach 1974- 1976

Zarząd:
Prezes - Kaszczyk
sekretarz- Wiecławski
skarbnik- Sawicki
członkowie - Bociek , Bogusławski

Koło liczyło 270 członków posiadających 2671 rodzin.

W dniu 16.03.1976 odbywają się wybory.

Zarząd:
prezes- Grajewski
v-ce - Swietnicki
sekretarz - Wawrzyniak
skarbnik - Sawicki
członkowie - Kaszczyk,Gralak ,Borek

Koło liczyło 382 członków posiadających 5488 rodziny.[ gwałtowny przyrost członków i liczby rodzin to efekt wprowadzenia kartek na cukier]

W dniu 24 04 1977 roku przyjęto nazwę WZP Łódź Koło nr 1
Prezesem WZP został p .Romanowicz

Zarząd:
v-ce prezes Kaszczyk
sekretarz - Stwicki
członek - Bociek ,Grzesik

W roku 1978 rozpoczęto zbiórkę na "Dom Pszczelarza" oraz "Pomnik Dzierżona"
Koło liczyło 566 członków i 4893 rodzin pszczelich .

Rok 1979 to kolejne wybory.
Zarząd:
prezes - Kaszczyk
v-ce Gralak
sekretarz- Wieckowski
skarbnik- Stawicki
członkowie - Bogusławski ,Bociek
W roku 1980 koło liczyło 730 członków posiadajacych6430 rodzin .

Podjęto starania o możliwość przekazania części członków do kół miejsko -gminnych ze względu na kłopoty organizacyjne.

W dniu 23 .03 .1980 odbyły się wybory.
Zarząd:
Prezes - Kaszczyk
v-ce - Gralak
sekretarz- Więckowski
skarbnik -Sawwicki
członkowie -Bogusławski ,Kubisztel
Podjęto decyzje o przekazaniu 100 członków do nowo powstających kół w Pabianicach ,Zgierzu ,Aleksandrowie Łódzkim .
Koło liczyło w 1983 roku 844 członków posiadających 8377 rodziny.

Następne wybory odbyły się 23.05.1984 r .
Zarząd:
Prezes- Kaszczyk
v-ce - Gralak
sekretarz- Bogusławski
skarbnik- Bociek
członkowie - Franciszkowska, Drzewiński,Król,Krzymiński,Najberg,Olejniczak.
Koło liczyło 811 członków i 7920 rodzin.

Po zebraniu wyborczym w 1988 roku ukonstytuował się
Zarząd w składzie:
prezes - Kaszczyk
v-ce - Gralak
sekretarz- Bogusławski
skarbnik-Kubisztal
członkowie Najberg,Krzemiński,Król,Franciszkowska,Drzewicki,Borek.
Koło liczyło 543 członków posiadających 4522 rodziny

W 1992 roku ze względu na stan zdrowia zrezygnował z funkcji wieloletni Prezes H.Kaszczyk .
Wybrano Zarząd:
rezes- Chruścik
v-ce -Franciszkowska
v-ce Zagarlicki
Sekretarz -Jaworski
sekretarz-Jaworski
Skarbnik- Zimoń
członkowie- Kubala ,Olejnik

Dotychczasowy wieloletni Prezes Kaszczyk otrzymał tytuł Prezesa Honorowego decyzją Zarządu Koła.

W roku 1993 padł pomysł "usamodzielnienia " się koła i powołanie nowej organizacji na tym tle wystąpiły ostre podziały Prezes Chruścik złożył rezygnacje która zastała przyjęta ,wyłoniono nowy

Zarząd:
Prezes - Zagarlicki
v-ce - Franciszkowska
sekretarz- Jaworski
skarbnik -Zimoń
członkowie -Kubala .Olejnik.

W 1995 roku powołano Komisje Sztandarowa która doprowadziła projekt do realizacji - sztandar został poświęcony w Archikatedrze Łódzkiej 12 .05.1996 r.

Koło liczyło 330 członków posiadających 3920 rodzin pszczelich.
Po kolejnych wyborach powołano Zarząd:
Prezes - Zagarlicki
v-ce - Franciszkowska
skarbnik - Skrebulska
sekretarz - Jaworski
za-ca - Borek
członkowie Kubala.Adler,Rozek,Stelmach

Koło liczyło 313 członków posiadających 3805 rodzin

Aktualny Zarząd wybrany na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo -Wyborczym członków Koła nr.1 w Łodzi w dniu 6 października 2018 roku.

Prezes Koła - Berent Zdzisław
V-ce Prezes - Winiecki Tadeusz
Sekretarz - Faliszewska Halina
Skarbnik - Trawińska Barbar
Członkowie - Jędrzejczak Marek
Małolepszy Jan
Rosik Barbara

Strona używa Ciasteczek dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close